دانستنیهای یک شیعه
 
دانلود رایگان نرم افزار "دانستنیهای یک شیعه" نسخه جاوا-اندروید در پست اصلی

اشعار صلواتی

 

اول خوانیم خدا را ،رسول انبیا را ،علی مرتضی را،

صلی علی محمد صلوات بر محمد

 

صلوات را خدا گفت جبرئیل بارها گفت در شان مصطفی گفت

صلی علی محمد صلوات بر محمد

 

شاه نجف علی است سر ور دین علی است شیر خدا علی است

صلی علی محمدصلوات بر محمد

یارب به حق زهرا شفیع روز جزا یعنی که خیر النساء

صلی علی محمد صلوات بر محمد

 

بعد از علی حسن بود چون غنچه در چمن بود ،نور دو چشم من بود

صلی علی محمد صلوات برمحمد

بوی حسین شنیدیم چون گل شکفته دیدیم به مدعا رسیدیم

صلی علی محمد صلوات برمحمد

زین العباد بیمار ،سجاد است وتبدار یعنی که شاه کبار

صلی علی محمد صلوات برمحمد

باقر امام دین است نور خدا یقین است فرزند عابدین است

صلی علی محمد صلوات بر محمد

جعفر صبح صادق ،هم نور وهم موافق ،تاج سر خلا یق

صلی علی محمد صلوات برمحمد

موسای با سعادت با ذکر و با عبادت سر دار با جلالت

صلی علی محمد صلوات برمحمد

هشتم رضا امام است از ضامنی تمام است شاه غریب بنام است

صلی علی محمد صلوات برمحمد

ما شیعه تقی ایم خاک ره نقی ایم محتاج عسکری ایم

صلی علی محمد صلوات بر محمد

 

مهدی به تاج و نورش با احمد ورسولش نزدیک شد ظهورش

صلی علی محمد صلوات برمحمد

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ توسط علی